FN 90

FN 90

Polecamy lekturę Forum Nauczycielskiego - Piotrkowskiego Kwartalnika Oświatowego.

W 90 numerze:

 • Uroczystość 30-lecia WODN w Piotrkowie Trybunalskim
 • Seminarium europejskie w WODN w Piotrkowie Trybunalskim nt. „15 lat Polski w Unii Europejskiej” - Barbara Śpiewak
 • Scenariusz przedstawienia „Cztery Litanie Ostrobramskie jako Cztery Dowody Matematyczne
  geniuszu twórczości Stanisława Moniuszki” - Anna Maliszewska fragment
 • Wychowanie dzieci z Zespołem Aspergera - Małgorzata Grzędowska fragment
 • Wiedza o zdrowiu - Magdalena Opis
 • Stacje samodzielnej aktywności - Małgorzata Kudyba fragment
 • Scenariusz przedstawienia „Podróż po Europie” - Barbara Zielonka fragment
 • Mało znana odsłona walorów lasu - Małgorzata Stemplewska
 • Biblioteka Pedagogiczna poleca - Sylwia Kubicka
 • Na zakończenie... - Jadwiga Szymczyk

Kolegium Redakcyjne FN:

Iwona Buchalska
Jadwiga Szymczyk - red. naczelny
Sławomir Stankiewicz
Witold Stawski
Urszula Szewczyk
współpraca redakcyjna - Sylwia Kubicka
KOREKTA: Jadwiga Szymczyk

Piszcie do nas!

forumnauczycielskie@wodn.pl