CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Kadra szkoleniowa

Andrzej Popłoński

Andrzej Popłoński

wicedyrektor.a.poplonski@crepiotrkow.edu.pl