doradca metodyczny - kształcenie specjalne

Aldona Kacpura

Aldona Kacpura

doradca metodyczny - kształcenie specjalne
a.kacpura@wodn.piotrkow.pl
44/649-65-66 w. 53

Terapeuta pedagogiczny z ukończonym kursem Polskiego Języka Migowego (PJM). Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych
oraz Stosowanej Analizy Zachowania dla osób z autyzmem i zaburzeniami mieszczącymi się w spektrum autyzmu. Pedagog specjalny z doświadczeniem w pracy w ośrodku dla niewidomych i słabowidzących ze sprzężeniami, w przedszkolu integracyjnym oraz w szkole ponadpodstawowej realizującej kształcenie specjalne w oddziałach integracyjnych oraz w klasach ogólnodostępnych.