Doradca metodyczny matematyki

Krzysztof Matczak

Krzysztof Matczak

Doradca metodyczny matematyki
k.matczak@wodn.piotrkow.pl
44/649-65-66 w. 39

Nauczyciel dyplomowany, absolwent Akademii Świętokrzyskiej Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe z fizyki na Uniwersytecie Łódzkim oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe, kierowanie rozwojem i coaching w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i realizator form doskonalenia z zakresu pomiaru dydaktycznego, metod aktywizujących, egzaminów zewnętrznych, wdrażania nowej podstawy programowej z matematyki.