Dyrekcja

Iwona Buchalska

Iwona Buchalska

Dyrektor
dyrektor@wodn.piotrkow.pl
44/649-65-66

Absolwent Pedagogiki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła kilka różnych studiów podyplomowych związanych z nauczaniem: Logopedia, Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Montessori, Terapia Pedagogiczna, Oligofrenopedagogika. W dziedzinie zarządzania ukończyła: Zarządzanie Oświatą oraz Executive Master of Business Administration na prestiżowych studiach podyplomowych w Collegium Humanum-Szkole Głównej Menadżerskiej w Warszawie. Ukończyła wiele szkoleń usprawniających nauczanie. Obecnie uczęszcza na seminarium doktorskie z Pedagogiki.