Doradca metodyczny kształcenia specjalnego

Iwona Przewoźnik

Iwona Przewoźnik

Doradca metodyczny kształcenia specjalnego
i.przewoznik@wodn.piotrkow.pl
44/649-65-66 w. 39

Absolwentka pięcioletnich magisterskich studiów z pedagogiki i doradztwa zawodowego. Ukończone studia podyplomowe: diagnoza i terapia pedagogiczna, dietetyka i zarządzanie jakością żywienia, organizacja i zarządzanie placówką oświatową, edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy, nauczanie matematyki w szkole. Egzaminator OKE w Łodzi, trener i wykładowca edukacji dorosłych. Realizatorka ogólnopolskich badań na potrzeby testowanych narzędzi diagnozujących ujętych w publikacji naukowej „Kotwice kariery”. Autorka publikacji w monografiach naukowych w zakresie profilaktyki, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia z obszaru: rozwoju i funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie, profilaktyki i wychowywania, profilaktyki zdrowotnej, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, specjalistycznego kształcenia ogólnego i zawodowego z uwzględnieniem kształcenia młodocianych, poradnictwa, wspomagania i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa człowieka i bezpieczeństwa narodowego. Koordynuje m.in. sieć wspomagania i samokształcenia nauczycieli w WDON
„Nauczyciel jako mentor…”.