doradca metodyczny - język angielski

Konrad Chęciński

Konrad Chęciński

doradca metodyczny - język angielski
k.checinski@wodn.piotrkow.pl
44/649-65-66 w. 39

Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Piotrkowie Trybunalskim oraz Filologii Angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego, magister nauczania języka angielskiego. 26 lat pracy pedagogicznej, od 2007 roku wicedyrektor i Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w zakresie egzaminu maturalnego (gdzie pełni funkcję Egzaminatora Drugiego Oceniania) oraz egzaminu ósmoklasisty. Od września 2019 roku zatrudniony jako doradca metodyczny z języka angielskiego przy WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Zajmuje się wspomaganiem szkół i placówek, prowadzi różnorodne formy szkoleń dla nauczycieli języka angielskiego.