Kadra szkoleniowa

Małgorzata Krych

Małgorzata Krych

m.krych@wodn.piotrkow.pl
44/649-65-66

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, magister matematyki, nauczyciel dyplomowany z 31- letnim stażem pracy. Ukończone studia podyplomowe „Informatyka w szkole” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie w oświacie”. Egzaminator w zakresie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z matematyki. Ukończony kurs na eksperta komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych. Przewodnicząca zespołu egzaminatorów. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji konkursów matematycznych, była autorem zadań konkursowych. Ukończone liczne szkolenia z zakresu doskonalenia pracy doradcy metodycznego, technologii informacyjnych, wspomagania szkół i placówek, pracy z uczniem zdolnym i z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki oraz wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się. Interesuje się wszelkimi aspektami oceniania uczniów Jako doradca metodyczny prowadzi szkolenia z zakresu metodyki nauczania matematyki ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących oraz e-zasobów.