Kadra szkoleniowa

dr Elżbieta Marek

dr Elżbieta Marek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie Pedagogiki (Uniwersytet Łódzki 1996). Adiunkt w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim. Od 2002 roku redaktor naczelny „Życia Szkoły”. Członek Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Autorka ponad 130 artykułów i rozpraw z zakresu Pedagogiki wczesnoszkolnej, Pedeutologii, Diagnozy i Terapii pedagogicznej oraz Arteterapii.