Kadra szkoleniowa

Urszula Szewczyk

Urszula Szewczyk

u.szewczyk@wodn.piotrkow.pl
44/649-65-66 w. 33

Absolwentka Politechniki Łódzkiej – mgr inż. chemii, studia podyplomowe: matematyka, informatyka – Akademia Ekonomiczna w Katowicach, kursy kwalifikacyjne: pedagogiczny, organizacja i zarządzanie oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Koordynator wojewódzki projektu Szkoły i Przedszkola Promujące Zdrowie w województwie łódzkim, koordynator rejonowy Piotrkowskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, lider zespołu ds. wspomagania szkół i placówek oświatowych, koordynator współpracy z WFOŚiGW w Łodzi. Doświadczenie w realizacji ogólnopolskich projektów badawczych i edukacyjnych z obszaru promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Współpracuje z nauczycielami w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, ekologii, regionalizmu, turystyki szkolnej - również w formach wyjazdowych, wizyt studyjnych. Wspomaga szkoły w rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli.