Kadra szkoleniowa

Witold Stawski

Witold Stawski

w.stawski@wodn.piotrkow.pl
44/649-65-66 w. 29

Magister ekonomii, nauczyciel dyplomowany. Posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą. Ukończone studia podyplomowe z zakresu nauczania na odległość, liczne szkolenia z zakresu technologii informacyjnych i edukacji multimedialnych w praktyce szkolnej, szkolnictwa zawodowego, pozyskiwania funduszy europejskich, wspomagania szkół i placówek, funkcjonowania oświaty w krajach UE, regionalizmu i ekologii, zajęć pozalekcyjnych, kontroli zarządczej, zarządzania zasobami ludzkimi. Uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu turystyki kwalifikowanej. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszarów: technologia informacyjna w zarządzaniu oświatą i nauczaniu różnych przedmiotów, metodyka kształcenia na odległość, indywidualizacja pracy z uczniem, funkcjonowanie sieci współpracy szkół, bezpieczeństwo w internecie, innowacje pedagogiczne, prawne aspekty organizacji turystyki szkolnej i wypoczynku.