Kadra szkoleniowa

Sławomir Stankiewicz

Sławomir Stankiewicz

s.stankiewicz@wodn.piotrkow.pl
44/649-65-66 w. 31

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, konsultant WODN w Piotrkowie Trybunalskim, ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, edukator MEN w programach „Nowa Szkoła”, „Ocenianie w Nowej Szkole”, „Szkolenie dla Ekspertów MEN wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych”, „Szkolenie dla Przewodniczących komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych”, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, audytor Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w Gdańsku do spraw ISO, autor wielu projektów edukacyjnych z zakresu zarządzania oświatą, oceniania zewnętrznego i wewnątrzszkolnego, indywidualizacji nauczania realizowanych w ramach grantów MEN i Łódzkiego Kuratora Oświaty. Inicjator i realizator wielu szkoleń wyjazdowych dla dyrektorów i nauczycieli organizowanych w Niemczech, Francji, Szwajcarii i Austrii. Wieloletni współpracownik wyższych uczelni i ośrodków doskonalenia nauczycieli w zakresie realizacji studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych. Autor 13 publikacji w periodykach oświatowych.