Doradca metodyczny religii

Urszula Seredyn

Urszula Seredyn

Doradca metodyczny religii
u.seredyn@wodn.piotrkow.pl
44/649-65-66

Absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – sekcja św. Jana Chrzciciela na kierunku teologia. Studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki, nauczania przedmiotu zintegrowanego „Sztuka”, muzyki, plastyki, kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany religii, doradca metodyczny katechezy. Ekspert na liście MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli z wyżej wymienionych przedmiotów oraz zarządzania oświatą, uczestnik konsultacji grup roboczych nauczycieli MEN. Autorka: publikacji o tematyce wychowawczej i metodyczno-dydaktycznej, poradników przedmiotowo-programowych z religii, scenariuszy zajęć w poradnikach metodycznych.