Godziny pracy:
poniedziałek 9.00-13.00,
piątek 12.00-16.45

Alina Rataj

Alina Rataj

Godziny pracy:
poniedziałek 9.00-13.00,
piątek 12.00-16.45
a.rataj@wodn.piotrkow.pl
44/649-65-66 w. 37

Absolwentka pedagogiki w zakresie nauczania początkowego Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów Nauk o Rodzinie, oligofrenopedagogiki, plastyki i muzyki, zarządzania w oświacie i dydaktyki przedsiębiorczości, licznych form doskonalenia o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym; nauczyciel dyplomowany, ekspert z listy MEN do spraw awansu zawodowego. Od 20 lat konsultant WODN w Piotrkowie Trybunalskim w obszarze wychowania i profilaktyki oraz wychowania do życia w rodzinie. Posiada doświadczenie w kierowaniu szkołą i przedszkolem, prowadzeniu konferencji, warsztatów, kursów, szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów, rad pedagogicznych, organizowaniu i prowadzeniu zajęć na kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych.