Kadra szkoleniowa

Małgorzata Kudyba

Małgorzata Kudyba

m.kudyba@wodn.piotrkow.pl
44/649-65-66 w. 32

Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe z Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ. nauczyciel dyplomowany. Egzaminator maturalny OKE w Łodzi. Publikuje artykuły na łamach „Forum Nauczycielskiego” i „Warsztatów Bibliotekarskich”. Pełniła funkcję doradcy metodycznego, a od 2018 r. jest nauczycielem konsultantem w WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Pasjonatka ciekawych metod nauczania, rozwijających kreatywność i samodzielność uczniów. Wspiera rozwój i doskonalenie nauczycieli w zakresie: edukacji polonistycznej, przygotowania do egzaminów zewnętrznych z języka polskiego, reformy programowej, nowoczesnej metodyki, wykorzystania w edukacji grywalizacji, gier edukacyjnych i technologii informacyjno-komunikacyjnych.