CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Kadra szkoleniowa

Małgorzata Kudyba

Małgorzata Kudyba

m.kudyba@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 65 66 wew. 35
Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe z Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ. nauczyciel dyplomowany. Egzaminator maturalny OKE w Łodzi. Publikuje artykuły na łamach „Forum Nauczycielskiego” i „Warsztatów Bibliotekarskich”. Pełniła funkcję doradcy metodycznego, a od 2018 r. jest nauczycielem konsultantem w WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Pasjonatka ciekawych metod nauczania, rozwijających kreatywność i samodzielność uczniów. Wspiera rozwój i doskonalenie nauczycieli w zakresie: edukacji polonistycznej, przygotowania do egzaminów zewnętrznych z języka polskiego, reformy programowej, nowoczesnej metodyki, wykorzystania w edukacji grywalizacji, gier edukacyjnych i technologii informacyjno-komunikacyjnych.