CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Kadra szkoleniowa

Krystyna Jabłonka

Krystyna Jabłonka

k.jablonka@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 65 66 wew. 36
Absolwentka SGGW w Warszawie – Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Doradca metodyczny, później konsultant WODN. Współautorka materiałów do modułu „Moje inwestycje” w ramach programu „Moje finanse” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz podręcznika do ekonomiki rolnictwa pt. „Ekonomika w rolnictwie”, współautorka Podstaw Programowych Kształcenia Zawodowego oraz programów nauczania do zawodu rolnik, technik rolnik i technik agrobiznesu w ramach reformy 2012 r, oraz autorka i recenzentka zadań egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego. W ramach projektu ORE „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” recenzentka PPKZ w zawodzie rolnik oraz współautorka suplementów do dyplomów i programu nauczania. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje prowadząc wiele szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów, konferencji i seminariów dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców zawodowych.