Godziny pracy:
poniedziałek 8.15-14.45
wtorek 8.15-13.15

Krystyna Jabłonka

Krystyna Jabłonka

Godziny pracy:
poniedziałek 8.15-14.45
wtorek 8.15-13.15
k.jablonka@wodn.piotrkow.pl
44/649-65-66 w. 38

Absolwentka SGGW w Warszawie – Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Doradca metodyczny, później konsultant WODN. Współautorka materiałów do modułu „Moje inwestycje” w ramach programu „Moje finanse” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz podręcznika do ekonomiki rolnictwa pt. „Ekonomika w rolnictwie”, współautorka Podstaw Programowych Kształcenia Zawodowego oraz programów nauczania do zawodu rolnik, technik rolnik i technik agrobiznesu w ramach reformy 2012 r, oraz autorka i recenzentka zadań egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego. W ramach projektu ORE „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” recenzentka PPKZ w zawodzie rolnik oraz współautorka suplementów do dyplomów i programu nauczania. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje prowadząc wiele szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów, konferencji i seminariów dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradców zawodowych.