Kadra szkoleniowa

dr Marek Grynkiewicz

dr Marek Grynkiewicz

j.szymczyk@wodn.piotrkow.pl
44/649-65-66 w. 31

Doktor nauk humanistycznych; nauczyciel akademicki z bezpośrednim doświadczeniem w zakresie zarządzania oświatą na poziomie samorządu lokalnego; autor prac naukowych z lingwistyki stosowanej i socjologii języka; autor sylabusów na studiach podyplomowych „Zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości”; uczestnik – jako autor referatów – międzynarodowych konferencji poświęconych zagadnieniom edukacyjnym, m.in. Edukacyjny wymiar zrównoważonego rozwoju – Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli, Bruksela 2014, Media a „sztuka interpretacji – II Kongres Edukacji Medialnej, Lublin, 17-18 października 2016 r.; ekspert z zakresu prawa oświatowego (studia podyplomowe – Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, kierunek – administracja publiczna) oraz kontroli zarządczej; certyfikowany doradca w zakresie posługiwania się technologiami informacyjnymi; propagator konektywizmu i neurodydaktyki w działaniach edukacyjnych.