Godziny pracy:
poniedziałek 8.00-14.00
środa 8.00-14.00
czwartek 8.00-13.30

Jadwiga Szymczyk

Jadwiga Szymczyk

Godziny pracy:
poniedziałek 8.00-14.00
środa 8.00-14.00
czwartek 8.00-13.30
j.szymczyk@wodn.piotrkow.pl
44/649-65-66 w. 38

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego – mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu szkołą. Nauczyciel konsultant w WODN w Piotrkowie Tryb. zajmujący się doskonaleniem warsztatu pracy nauczycieli bibliotekarzy. Koordynator działającej od 5 lat sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy „Biblioteka – TAK!”. Redaktor naczelna Forum Nauczycielskiego, autorka wielu publikacji m.in. z zakresu organizacji i pracy biblioteki szkolnej. Prowadzi szkolenia w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy szkoły, ciekawych metod i technik nauczania, upowszechniania i rozwijania czytelnictwa, kompetencji kluczowych, pracy zespołowej. Inicjatorka i realizatorka działań promujących WODN w Piotrkowie Tryb.