Godziny pracy:
poniedziałek 8.00-15.00
środa 8.00-15.00
piątek 8.00-11.30

Izabela Mazurczyk

Izabela Mazurczyk

Godziny pracy:
poniedziałek 8.00-15.00
środa 8.00-15.00
piątek 8.00-11.30
i.mazurczyk@wodn.piotrkow.pl
44/649-65-66 w. 33

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego na Wydziale Teologii oraz podyplomowych studiów z etyki i filozofii na KUL. Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel Naturalnego Planowania Rodziny. Konsultant WODN w Piotrkowie Tryb., nauczyciel w ZSP nr 1 w Piotrkowie Tryb. Przez ponad dwadzieścia lat katechizowania poznała specyfikę pracy z uczniem na wszystkich poziomach nauczania. Jest współautorką nowych podręczników do nauczania religii w szkole podstawowej. W WODN współpracuje z nauczycielami w zakresie katechezy i wychowania do wartości.