Kadra szkoleniowa

Dagmara Pietrzyk

Dagmara Pietrzyk

d.pietrzyk@wodn.piotrkow.pl
44/649-65-66 w. 53

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie – mgr wychowania muzycznego, studiów podyplomowych: Zarządzanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości w Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz Nauczania sztuki w zreformowanej szkole w Akademii Muzycznej G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Studium Nauczycielskiego w Piotrkowie Trybunalskim o kierunku wychowanie przedszkolne oraz Studium wiedzy o teatrze w TWP w Piotrkowie Trybunalskim, a także Certyfikowanej Akademii Arteterapii. Nauczyciel dyplomowany – 31 lat pracy pedagogicznej, 17 lat jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej oraz nauczyciel sztuki w gimnazjum, doradca metodyczny w zakresie muzyki, od 15 lat nauczyciel konsultant w WODN. Egzaminator OKE w Łodzi. Wpisana na listę liderów MEN przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. Zajmuje się wspomaganiem szkół i placówek, opracowuje programy i prowadzi różnorodne formy szkoleń.