CRE w Piotrkowie Tryb. CRE w Piotrkowie Tryb. - Kadra szkoleniowa

Kadra szkoleniowa

Bogumiła Rabęda

Bogumiła Rabęda

b.rabeda@crepiotrkow.edu.pl
(44) 649 65 66 wew. 27
Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie – magister pedagogiki wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe: zarządzanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości, administracja publiczna, prawo pracy, historia, nauczanie przyrody i oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną. Ponadto ukończyła kursy i szkolenia, m.in.: oświatowe prawo pracy w praktyce, aktualne problemy prawa oświatowego, indywidualizacja nauczania, planowanie i dostosowanie działań wychowawczych w szkole, pomiar dydaktyczny i wiele innych. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe przekazuje prowadząc szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty, seminaria i konferencje.