Doradca metodyczny kształcenia zawodowego

Anetta Brauła-Socha

Anetta Brauła-Socha

Doradca metodyczny kształcenia zawodowego
a.braula.socha@wodn.piotrkow.pl
44/6496566 w. 39

Magister filologii angielskiej, licencjat w zakresie administracji publicznej oraz ukończone studia podyplomowe Gender Studies – polityka równych szans w procesie kształcenia. Dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku nauczyciela języka angielskiego na różnych etapach edukacyjnych – od szkoły podstawowej po studia wyższe. Czynny nauczyciel, wychowawca, egzaminator OKE w Łodzi, a także promotor edukacji pozaformalnej. Autor, opiekun lub uczestnik programów edukacyjnych „Europe Closer Programme – Program Europa Bliżej” (Londyn 2009), COMENIUS (Bath 2012) oraz ERASMUS Plus (Lyon 2014, Saint-Etienne-la-Varenne 2016, Luksemburg 2017, Zamość 2018, Bruksela 2019). Od września 2019 roku pełni funkcję doradcy metodycznego - facylitatora idei uczenia się przez całe życie.