O motywowaniu uczniów i wspieraniu ich samodzielności podczas lekcji przyjaznych dla ucznia

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Marlena Kowalska

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 4

Cena: 0.00 zł

Numer formy: S125

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • zapoznanie z procesem uczenia się;
  • wskazanie przykładowych sytuacji dających możliwość kształtowania odpowiedzialności uczniów;
  • aprezentowanie narzędzi wspierających nauczyciela w kształceniu wśród uczniów samodzielności i odpowiedzialności;
  • zaprezentowanie dobrych praktyk;

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie cech efektywnego uczenia się;
  • umiejętne tworzenie sytuacji zachęcających ucznia do samodzielności w uczeniu się;
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela nowymi narzędziami i metodami;