Jak ciekawie i aktywnie prowadzić lekcje z elementami historii muzyki lub sztuki?

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Jolanta Piekarska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 25

Cena: 40.00 zł

Numer formy: 122

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • zagadnienia z zakresu historii muzyki i historii sztuki w podstawie programowej klas IV-VII;
  • metody aktywizujące na lekcjach z elementami historii muzyki/sztuki;
  • multimedialne i interaktywne zasoby na lekcję z elementami historii muzyki/sztuki.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia zajęć;
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe narzędzia i metody;
  • rozwinięcie umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowych technologii.