Aktywizujące metody pracy na lekcji matematyki wspierające pracę zdalną

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Anna Maliszewska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 50.00 zł

Numer formy: S116

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie aktywizujących metod nauczania matematyki;
 • przedstawienie strategii rozwijania uczenia się i nauczania w sposób kreatywny wraz z wdrażaniem innowacji;
 • prezentacja materiałów doskonalących myślenie i umiejętności matematyczne, ze zwróceniem uwagi;
  na indywidualizację procesu nauczania matematyki;
 • prezentacja przykładowych materiałów potrzebnych podczas pracy zdalnej;
 • samodzielne tworzenie materiałów i ich prezentacja oraz wymiana doświadczeń.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie techniki i metody nauczania, o ciekawe materiały, które można
  wykorzystać podczas prowadzenia lekcji oraz pracy zdalnej, które aktywizują ucznia do działania i są zindywidualizowane;
 • zapoznanie z prezentacjami i materiałami doskonalącymi myślenie i umiejętności matematyczne;
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli.