Programy rówieśnicze jako forma samopomocy młodzieży

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Iwona Przewoźnik

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 40.00 zł

Numer formy: S108

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja własnej osoby jako przedmiotu spostrzegania i pomocy rówieśniczej jako edukacji niefomalnej – cel i analiza SWOT;
 • przykłady dobrych praktyk - sposoby wspomagania uczniów w ramach pomocy rówieśniczej;
 • możliwości podwyższenie kompetencji liderów w zakresie pomagania rówieśniczych;
 • znaczenie wspieranie uczniów w pokonywaniu indywidualnych trudności edukacyjnych;
 • zwiększenia potrzeby poszukiwania pomocy wśród rówieśników i korzystania z tej pomocy;
 • zmniejszenie poczucia osamotnienia w pokonywaniu trudności.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • zdobycie wiedzy o spostrzeganiu własnej osoby i uwarunkowaniach jej twórczej adaptacji;
 • poznanie działań pomocy rówieśniczej w edukacji nieformalnej;
 • poprawa wyników w nauce u uczniów z trudnościami edukacyjnymi;
 • rozwijanie poczucia wzajemnej odpowiedzialności wśród uczniów;
 • poczucie uczestnictwa w konstruktywnych formach pomocy i zaspokajaniu realnych potrzeb;
 • tworzenie pozytywnego klimatu w instytucji edukacyjnej
  - wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości.