Rozpoznawanie dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych ucznia.

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Dorota Laks

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 40.00 zł

Numer formy: S98

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej - pojęcie integracji sensorycznej, bazowe systemy sensoryczne /układ przedsionkowy, dotykowy, proprioceptywny/, oraz ich znaczenia na rozwój dziecka w pierwszych latach życia, główne założenia integracji sensorycznej. Nauka poprzez zmysły - ćwiczenia, zabawy;
  • dysfunkcje integracji sensorycznej. Zachowanie dziecka a zaburzenia integracji sensorycznej – film edukacyjny;
  • podstawowe dysfunkcje integracji sensorycznej: DSM, niepewność grawitacyjna, dyspraksja;
  • terapia integracji sensorycznej - przebieg i zasady jej właściwego prowadzenia;
  • dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu i szkole, wpływ zaburzeń procesów integracji sensorycznej na codzienne funkcjonowanie dziecka. Kształtowania środowiska dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Jak wspomagać rozwój procesów integracji sensorycznej w warunkach grupy przedszkolnej, klasy- propozycje zabaw, ćwiczeń;
  • diagnoza - jak oceniamy przebieg procesów integracji sensorycznej: omówienie metod i technik diagnostycznych /informacyjnie/.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu bazowych systemów przetwarzania sensorycznego;
  • zapoznanie się z zaburzeniami integracji sensorycznej mających wpływ na funkcjonowanie dziecka;
  • poznanie przesiewowych testów diagnostycznych;
  • poznanie sposobów na wspomaganie rozwoju procesów integracji sensorycznej w warunkach szkolnych.