Całościowe zaburzenia
rozwoju u dzieci

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Dorota Laks

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 4

Cena: 0.00 zł

Numer formy:

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • pojęcie całościowych zaburzeń rozwojowych;
 • rodzaje całościowych zaburzeń rozwojowych;
 • czym charakteryzują się całościowe zaburzenia rozwojowe;
 • w jaki sposób diagnozuje się całościowe zaburzenia rozwojowe;
 • jak wygląda terapia dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • zdobycie wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju;
 • zdobycie wiedzy na temat chorób wchodzących w skład całościowych zaburzeń rozwoju takich jak:
  Autyzm, Zespół Aspergera, Zespół retta, Zespół Hellera;
 • zdobycie wiedzy o niepokojących zachowaniach dziecka, które mogą wynikać z zaburzeń
  ze spektrum autyzmu;
 • poszerzenie wiedzy na temat diagnozy i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.