Gdy uczeń zdolny się nudzi... Indywidualny tok nauczania czy realizacja indywidualnego programu?

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Anetta Grudzień

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 5

Cena: 0.00 zł

Numer formy: S95

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • praktyczne informacje dotyczące form pracy z uczniem zdolnym (przydatne do wdrożenia indywidualnego programu lub toku nauki);
  • warunki i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki;
  • procedura dotycząca uzyskania zezwolenia dyrektora szkoły;
  • efektywna praca w klasie, zaspokajanie indywidualnych możliwości i potrzeb jednego ucznia;
  • zadania wychowawcy, nauczyciela uczącego i nauczyciela – opiekuna ucznia zdolnego;
  • omówienie częstych błędów w pracy.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zgromadzenie wskazówkiek do napisania opinii wychowawcy o uczniu;
  • wskazówki dla wychowawcy do napisania opinii o uczniu oraz przykładowe zadania nauczyciela – opiekuna ucznia szczególnie uzdolnionego;
  • udostępnienie arkusza diagnozy pod kątem zdolności;
  • przedstawienie wybranych metod i sposobów pracy, które można wykorzystać w trakcie bieżącej, codziennej pracy na lekcji – proste sposoby wsparcia ucznia.