Co warto wiedzieć o Niebieskiej Karcie?

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Dorota Laks

Liczba godzin: 2

Maksymalna liczba osób: 10

Cena: 0.00 zł

Numer formy: S70

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie procedury „Niebieskiej Karty”.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zdobycie informacji jak krok po kroku przeprowadzić procedurę „Niebieskiej Karty”?
  • zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi odpowiedzialności nauczycieli
    w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udzielania wsparcia uczniom.