Tworzenie Przedmiotowego Systemu Oceniania z wychowania fizycznego

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Aldona Bąk

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 40.00 zł

Numer formy: S75

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • zapoznanie z aktualnymi aktami prawnymi dotyczącymi Oceniania i promowania uczniów;
  • przedstawienie i analiza różnych przykładowych propozycji PZO;
  • ćwiczenia w praktycznym tworzeniu fragmentów PZO.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzy wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia Przedmiotowych Zasad Oceniania;
  • pozna szereg rozwiązań przykładowych PZO;
  • wykorzysta zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.