Sztuka motywowania uczniów do wysiłku fizycznego – podstawy coachingu w sporcie i wychowania fizycznym

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Aldona Bąk

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 5

Cena: 40.00 zł

Numer formy: S74

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • metody coachingowe w pracy nad motywacją, samoświadomością, zarządzanie stresem
    u dzieci i młodzieży uprawiającej sport, uczestniczącej w zawodach;
  • trening mentalny;
  • ćwiczenia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pozna metody coachingowe;
  • zdobędzie lub poszerzy wiedzę o sposobach motywowania uczniów, rozwijaniu ich samoświadomości,
    zarządzaniu stresem związanym z uprawianiem sportu i udziałem w zawodach sportowych;
  • zdobędzie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w pracy z dziećmi i młodzieżą.