Zabawy i gry regionalne, polskie, europejskie i pozaeuropejskie

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Aldona Bąk

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 40.00 zł

Numer formy: S73

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • gry i zabawy ruchowe jako dziedzictwo kulturowe narodów
 • zasób gier i zabaw ruchowych z różnych regionów Polski;
 • zasób gier i zabaw ruchowych z różnych krajów europejskich;
 • zasób gier i zabaw ruchowych z różnych kontynentów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzy wiedzę o tradycyjnych i współczesnych grach i zabawach ruchowych polskich,
  europejskich i pozaeuropejskich
 • pozna zasady wybranych gier i zabaw;
 • rozwinie umiejętności metodyczne związane z nauczaniem gier i zabaw ruchowych polskich,
  europejskich i pozaeuropejskich