Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży w okresie pandemii

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Aldona Bąk

Liczba godzin: 2

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 3

Cena: 0.00 zł

Numer formy: S72

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • analiza raportu o stanie sprawności fizycznej dzieci po okresie nauki zdalnej związanej
    z pandemią COVID 19;
  • aktywność fizyczna i żywienie dzieci w pandemii - raport;
  • zalecenia dotyczące badania poziomu sprawności, podnoszenia sprawności fizycznej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zapozna się z wynikami najnowszych badań naukowych;
  • poszerzy wiedzę w zakresie pomiarów sprawności fizycznej;
  • zdobędzie umiejętność korzystania z nowych narzędzi.