Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę, jak motywować do działania?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Marlena Kowalska

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: S67

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • zapoznanie z procesem uczenia się;
  • wskazanie przykładowych sytuacji dających możliwość kształtowania odpowiedzialności uczniów;
  • zaprezentowanie narzędzi wspierających nauczyciela w kształceniu wśród uczniów samodzielności
    i odpowiedzialności;
  • zaprezentowanie dobrych praktyk.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie cech efektywnego uczenia się;
  • umiejętne tworzenie sytuacji zachęcających ucznia do samodzielności w uczeniu się;
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela nowymi narzędziami i metodami.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl