Partyzantka powrześniowa? Przyczynek
do historii mjr. Henryka Dobrzańskiego

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Barbara Śpiewak, Artur Ossowski

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 6

Cena: 0.00 zł

Numer formy: S50

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • poznanie działania partyzantki powrześniowej – regularnych oddziałów Wojska Polskiego, które nie złożyły broni
  i kontynuowały walkę z Niemcami i Sowietami po ustaniu działań wojennych na ziemiach polskich,
  po wrześniu/październiku 1939;
 • poszerzenie wiedzy nt. losów mjr. Henryka Dobrzańskiego i Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego;
 • kształcenie umiejętności pracy z komiksem.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • pozna publikacje IPN poświęcone partyzantce powrześniowej, zwłaszcza działaniom majora Henryka Dobrzańskiego
  wydane atrakcyjnej formie powieści graficznej;
 • poszerzy wiedzę i kontekst historyczny dziejów Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala;
 • rozwinie umiejętoność pracy z komiksem w oparciu o ćwiczenia dydaktyczne;
 • każdy uczestnik seminarium otrzyma pakiet materiałów IPN ok. 30 komiksów + ćwiczena.