Wartość pracy - praktyka, nauka zawód. Zintegrowany System Kwalifikacji

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Iwona Przewoźnik

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: S47

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • wychowanie przez pracę i do pracy;
  • zagadnienia podstawowe o Zintegrowanym System Kwalifikacji;
  • różne sposoby uczenia się zawodu;
  • prezentacja metody bilansu kompetencji;
  • wykorzystanie i korzyści z bilansu kompetencji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie metody bilansu kompetencji;
  • poszerzenie, pogłębienie, uporządkowanie wiedzy na temat
    Zintegrowanego System Kwalifikacji;
  • poznanie i zwiększenie zasobów metod i narzędzi pracy do wykorzystania na zajęciach.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl