„Góra lodowa topnieje” - Zmiana i jej wprowadzanie

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Iwona Przewoźnik

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: S48

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • zmiana jako zjawisko, znaczenie celu w zmianie i specyfika zmiany;
 • wpływ zmiany na człowieka i skuteczne techniki określania celów
  (SMART-ER, EXACT, RUMAK, KOMOZI. POKARM);
 • prezentacja metody nastawienia na zmiany CTQ Tony’ego Buzana;
 • opór przed zmianami i role w procesie zmian.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • wzmacnianie i kształtowanie konkretnych kompetencji, postawy wobec
  zmian oraz proaktywności i inicjatywy kreatywnego szukania rozwiązań;
 • ustalanie i uporządkowanie priorytetów wartości;
 • dostarczenie wiedzy o zmianie i oporze wobec zmian;
 • sztuka pozyskiwania informacji i budowania autorytetu lidera zmiany;
 • poznanie i zwiększenie zasobów metod i narzędzi pracy do wykorzystania na zajęciach.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl