Zmiany w polskim systemie kształcenia zawodowego od 2012 roku
- praktyka w kształceniu zawodowym

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Iwona Przewoźnik

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 40.00 zł

Numer formy: S45

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja aktualnego stanu przepisów prawa i zagadnień
  podstawowych szkolnictwa zawodowego;
 • wskazanie przykładów dobrych praktyk w kształceniu pracowników młodocianych;
 • przedstawienie znaczenia wyboru zawodu i kształcenie zawodowe
  z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych;
 • zaprezentowanie organizacji praktycznej nauki zawodu
  i egzaminów potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzenie, uporządkowanie wiedzy na temat przepisów prawa i zagadnień
  kształcenia zawodowego;
 • dostrzeżenie ważności wyboru zawodu i kształcenie zawodowe, w tym u uczniów
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • pogłębienie wiedzy na temat egzaminów potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;
 • budowanie i doskonalenie warsztatu pracy.