Depersonalizacja w wypaleniu zawodowym

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Iwona Przewoźnik

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 6

Cena: 0.00 zł

Numer formy: S40

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • aktualizacja wiedzy o wypaleniu zawodowym;
  • poznanie procesu wypalenia zawodowego;
  • określenie depersonalizacji w wypaleniu zawodowym;
  • konieczność zaangażowania zmiany.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy na temat myślenia jako procesu poznawczego;
  • wymiana doświadczeń związanych z wykorzystaniem myślenia na różnych
    etapach edukacyjnych;
  • poznanie gier pomagających rozwijać umiejętność myślenia u uczniów.