Bezpieczeństwo i higiena pracy w kształceniu zawodowym

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Iwona Przewoźnik

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 40.00 zł

Numer formy: S44

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja podstawowych wiadomości i zagadnień bhp w programie kształcenia zawodowego;
 • przedstawienie materiałów ćwiczeniowych przydatnych do kształtowania kompetencji
  u uczestników zajęć.
 • ergonomia w kształceniu zawodowym oraz życiu osobistym;
 • tworzenie materiałów metodycznych z bhp i elementów prawa pracy do wykorzystania
  na zajęciach.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • aktualizacja zmian w przepisach bhp i prawie pracy;
 • zwiększenie zaangażowania uczestników w uczenie się bhp;
 • poznanie metod i narzędzi pracy do wykorzystania na zajęciach.