Psychospołeczne problemy uczniów i nauczycieli po/ w trakcie pandemii

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: S35

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • wstępna diagnoza problemów psychologicznych uczniów;
  • prezentacja możliwości wspierania uczniów i nauczycieli;
  • stworzenie warunków do spojrzenia na problemy z perspektywy ucznia, rodzica i nauczyciela;
  • poszukiwanie skutecznych rozwiązań wspierających ucznia, rodzica i nauczyciela;
  • budowanie pomostów w oparciu o wspólne potrzeby.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • uświadomienie sobie roli i wagi relacji z uczniami i rodzicami w czasach kryzysu;
  • uzyskanie ciekawych pomysłów na dbałość o relacje i wsparcie;
  • pogłębienie empatii i jej roli w skutecznym wspieraniu.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wojska Polskiego 2,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl