Wykorzystanie TI w nauczaniu biologii

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Piotr Chruściel

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 60.00 zł

Numer formy: S26

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego określające zastosowanie TIK w nauczaniu;
 • wykorzystanie TIK w procesie edukacyjnym;
 • innowacyjne metody kształcenia;
 • Internet w dydaktyce;
 • komputerowe wspomaganie zajęć edukacyjnych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie przykładów oprogramowania użytkowego przydatnego do planowania i realizacji procesu dydaktycznego;
 • przygotowanie i realizacja lekcji biologii z wykorzystaniem tablicy interaktywnej;
 • nabycie umiejętności wykorzystania komputera i oprogramowania (narzędzi)
  w planowania i realizacji procesu kształcenia;
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania filmu edukacyjnego i prezentacji multimedialnych
  podczas realizacji wybranych treści kształcenia na lekcjach biologii.