Wybór i wykorzystanie środków dydaktycznych na lekcjach biologii

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Piotr Chruściel

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 60.00 zł

Numer formy: S27

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • analiza Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego pod kątem informacji
  o zaproponowanych w niej środkach dydaktycznych;
 • klasyfikacja środków dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach biologii;
 • pomoce dydaktyczne i materiały dydaktyczne – przykłady, praktyczne zastosowanie,
  ich mocne i słabsze strony;
 • dobór środków dydaktycznych do realizacji określonych treści podstawy programowej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności w zakresie dydaktyki nauczania biologii;
 • podnoszenie jakości kształcenia i wychowania w szkole poprzez rozwój zawodowy nauczyciela;
 • poszerzenie wiadomości o środkach dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach biologii;
 • poznanie mocnych i słabszych stron wybranych środków dydaktycznych;
 • umiejętność praktycznego doboru środków dydaktycznych do realizacji
  określonych treści podstawy programowej;
 • stworzenie kart pracy, materiałów metodycznych do wykorzystania na lekcjach biologii.