Rozwijanie zainteresowań ekologicznych uczniów poprzez udział
w konkursie interdyscyplinarnym

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Piotr Chruściel

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 8

Cena: 0.00 zł

Numer formy: S29

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja różnych możliwości udziału uczniów w konkursach o tematyce ekologicznej;
 • przedstawienie materiałów ćwiczeniowych przydatnych do pracy z uczniami
  zainteresowanych udziałem w konkursach;
 • tworzenie materiałów metodycznych do wykorzystania na zajęciach pozalekcyjnych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzenie, pogłębienie uporządkowanie wiedzy o szerokiej ofercie konkursów;
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania materiałów edukacyjnych
  do rozbudzenia zainteresowań ekologicznych uczniów;
 • poznanie szerokiej oferty edukacyjnej WODN;
 • stworzenie kart pracy, materiałów metodycznych do wykorzystania na lekcjach biologii.