Rola zajęć terenowych w edukacji biologicznej

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Piotr Chruściel

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Cena: 60.00 zł

Numer formy: S28

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • aspekty prawne związane z przygotowaniem i realizacją zajęć terenowych;
 • analiza Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego pod kątem
  realizacji edukacji biologicznej w formie zajęć terenowych;
 • rodzaje zajęć terenowych i ich charakterystyka;
 • praktyczne informacje dotyczące planowania i realizacji zajęć terenowych
  – wymiana doświadczeń.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • doskonalenie praktycznych umiejętności organizowania zajęć w terenie;
 • wzbogacenie wiedzy i umiejętności biologicznych;
 • upowszechnianie edukacji biologicznej poprzez bezpośrednie zajęcia w terenie;
 • wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela;
 • poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych regionu;
 • stworzenie kart pracy, materiałów metodycznych do wykorzystania na lekcjach biologii.