Nauczanie biologii w trybie zdalnym

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Piotr Chruściel

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 0.00 zł

Numer formy: S31

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • typy lekcji zdalnej z biologii;
 • wykorzystanie wybranych narzędzi do zdalnego nauczania na lekcjach biologii;
 • wykorzystanie platformy Google Meet i Microsoft Teams w nauczaniu zdalnym;
 • „pomocne” strony internetowe do edukacji biologicznej w trybie zdalnym.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzenie wiedzy w zakresie nauczania zdalnego;
 • poznanie narzędzi wspomagających pracę zdalną na lekcjach biologii;
 • pogłębienie swojej wiedzy w zakresie dydaktyki nauczania biologii;
 • podnoszenie jakości kształcenia i wychowania w szkołach i placówkach
  poprzez rozwój zawodowy nauczyciela;
 • podnoszenie świadomości o potrzebie uczenia się przez całe życie.