Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela biologii

Rodzaj formy: konferecja

Prowadzący: Piotr Chruściel

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 0.00 zł

Numer formy: S32

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • szkoła wobec zmian w oświacie;
 • rola nauczyciela w procesie kształcenia dzieci i młodzieży;
 • twórczy uczeń a twórczy nauczyciel;
 • baza dydaktyczna;
 • metody i techniki nauczania;
 • formy organizacji i realizacji kształcenia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • pogłębienie swojej wiedzy w zakresie dydaktyki nauczania biologii;
 • podnoszenie jakości kształcenia i wychowania w szkole poprzez rozwój zawodowy nauczyciela;
 • podnoszenie świadomości o potrzebie uczenia się przez całe życie;
 • upowszechnianie nowoczesnych technik komputerowych;
 • wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy zawodowej i samodoskonaleniu nauczycieli.