Awans zawodowy nauczyciela biologii

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Piotr Chruściel

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 60.00 zł

Numer formy: S36

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • zapoznanie się z podstawą prawną ścieżki awansu zawodowego nauczyciela biologii;
  • rola dyrektora w procedurach awansu zawodowego nauczycieli;
  • zadania opiekuna stażu;
  • obowiązki nauczyciela biologii ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego;
  • dokumentowanie zadań realizowanych w okresie stażu przez nauczyciela.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie aktów prawnych regulujących procedurę awansu zawodowego nauczyciela;
  • zdobycie praktycznych informacji dotyczących przygotowywania planu rozwoju zawodowego
    na kolejny stopień awansu nauczyciela;
  • wzmocnienie kompetencji w zakresie przygotowywania dokumentacji stażowej.