Warsztaty wirtualne – przedmioty przyrodnicze interaktywnie

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Anna Kosmowska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 40.00 zł

Numer formy: S11

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • TIK jako doskonały sposób na skupienie uwagi, zaciekawienie, motywowanie uczniów
  do nauki, oraz sposób na połączenie zabawy i nauki;
 • symulacje interaktywne wspierające nauczanie przedmiotów przyrodniczych;
 • Kahoot i Quizizz – narzędzia IT dla nauczyciela;
 • tworzenie testów i wykorzystanie ich do automatycznego sprawdzania wiedzy
  i umiejętności uczniów.
 • Prezi – narzędzie do przygotowywania atrakcyjnych wizualnie prezentacji multimedialnych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • nabycie umiejętności tworzenia testów i kartkówek oraz materiałów ćwiczeniowych;
 • zdobycie umiejętności zastosowania interaktywnych symulacji w kontekście samodzielnej pracy
  uczniów prowadzącej do odkrywania praw i zależności oraz formułowania wniosków;
 • zdobycie umiejętności tworzenia prezentacji w chmurze;
 • nabycie umiejętności motywowania uczniów do samodzielnej pracy na lekcji.